Titel
Start Activiteiten DHR-Bulletins Links
Welkom

Nieuws

Doelstelling

Diaconaal werker

Bestuur

Financiƫn

Contact

Missie en Doelstelling

Het bestuur van de Stichting heeft in haar beleidsnota een missie en doelstelling geformuleerd.

Missie
“Gedefinieerd als het Hogere Doel”

Het is de Missie van de Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam om als volgelingen van Christus aandacht te besteden aan de diaconale taak van de Protestantse Kerk van Nederland ten behoeve van het welzijn van zeevarenden, afkomstig uit alle werelddelen, die de Rotterdamse haven aandoen.

Doelstelling
“Gedefinieerd als het concrete doel”

Het verrichten van diaconale arbeid gericht op de behoeften van zeevarenden, waarbij de aandacht in het bijzonder gericht zal zijn op die zeevarenden die onder precaire en/of laakbare omstandigheden moeten leven en hun arbeid moeten verrichten, en voorts al wat in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De Stichting oefent haar taken uit als partner van de Nederlandse Zeemanscentrale (NZC). De Stichting doet haar werk in overleg met de provinciale diaconale organen van de PKN, zowel landelijk als specifiek in Zuid-Holland.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het aanstellen en / of ondersteunen van diaconale werker(s), die werkzaam zijn in het havengebied van Rotterdam.
De aangestelde Diaconaalwerker maakt deel uit van het werkverband van de (Stichting) Nederlandse Zeemanscentrale (NZC).
Zij worden bijgestaan door de regionale commissie van de NZC in Rotterdam (PKWR: Protestants Koopvaardijwerk Rotterdam).