Titel
Start Activiteiten DHR-Bulletins Links
Inleiding Bulletins

Bulletins 2019

Bulletins 2018

Bulletins 2017

Archief Bulletins

Inleiding DHR-Bulletins

De Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam geeft minimaal tweemaal per jaar een nieuwsbulletin uit voor haar achterban. Hierin wordt verslag gedaan van de activiteiten van de Stichting in het algemeen en van de diaconaalwerker in het bijzonder.
De bulletins worden zowel in een papieren als in een digitale versie verspreid.

Wilt u op de hoogte blijven van het diaconale werk in de Rotterdamse haven?
Stuurt u dan een email naar info@diaconaalhavenproject.nl  en vermeldt of u de papieren- of de digitale versie (in pdf-formaat) wilt ontvangen.