Titel
Start Activiteiten DHR-Bulletins Links
25 jarig jubileum

Uit de Haven

25 jarig bestaan DHR

Presentaties Diaconale dag - DHR-jubileum
Het 25-jarig bestaan van DHR werd gevierd samen met vele vertegenwoordigers van Zuid-Hollandse diaconieën. De presentaties van de drie inleiders van de Diaconale dag kunnen worden gedownload. Ze zijn beschikbaar gesteld voor verdere publicatie.
* 'Diaconaat in de haven en opstraat'door prof. dr. Herman Noordegraaf. Lees verder >>
* Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam'door Jan Blankers. Lees verder >>
* Vijf en twintig jaar Diaconaal Havenproject Rotterdam. Lees verder >>                   05.12.14


Brede belangstelling voor Diaconale dag 'Diaconaat op straat en in de haven'
Het is 8 november 2014 een bijzonder mooie Diaconale dag geworden. Veel diaconieën uit Zuid-Holland waren vertegenwoordigd, alsmede bevriende organisaties en personen. Ruim 70 personen hebben positief gereageerd op de uitnodiging. Het programma dat was voorbereid door het DHR-bestuur, in nauwe samenwerking met het diaconaat van de Pauluskerk bestond uit drie delen.
's Morgens werd het thema “Diaconaat op straat en in de haven” gepresenteerd door prof. dr. Herman Noordegraaf, hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit, door
Jan Blankers, voormalig diaconaal consulent en nu diaconaal vrijwilliger in de Pauluskerk., en door Rijk van Lent, diaconaal havenwerker van DHR.
Het geheel vormde een goed overzicht van dit boeiende en bloeiende stukje diaconaal werk in Rotterdam.
's Middags was er een bijzonder interessante forumdiscussie over het thema, waarbij ook de aanwezigen participeerden. Het forum bestond uit prof. dr. Herman Noordegraaf, ds. Dick Couvée (Pauluskerk), ds. J.A.W. Verhoeven (predikant te Leerdam en vice voorzitter van de Gerefromeerde Bond in de PKN) en de heer Rijk van Lent.
Tenslotte was er een receptie ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van het Diaconaal Havenproject Rotterdam. De voorzitter van DHR, Wout Baas, werd verrast door Hans Kapteijn, voorzitter van de Nederlandse Zeemams Centrale. De NZC-voorzitter overhandigde een cheque van € 2500 voor het werk van DHR. Namens het DHR-bestuur dankte Wout Baas voor dit pachtige cadeau. Het is een prachtige bijdrage om het unieke werk van DHR overeind te houden, want dat kost steeds meer moeite. 11.11.14


DHR in Diakonia en Kerkinformatie
Een tweetal bladen van de Protestantse Kerk in Nederland hebben aandacht besteed aan het werk van DHR in de Rotterdamse haven. Zowel het vakblad DIAKONIA, als ook het maandblad KERKINFORMATIE hebben onlangs een artikel gewijd aan ons werk. Met dankzegging aan de redacties van beide bladen kunnen de artikelen op onze website publiceren. Lees verder >>  18.04.14