Titel
Start Activiteiten DHR-Bulletins Links
Welkom

Nieuws

Doelstelling

Diaconaal werker

Bestuur

Financiƫn

Contact

WELKOM
op de website van
de Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam (DHR)

De Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam is opgericht om het zeemanswelzijnswerk in de Rotterdamse haven met een diaconale visie inhoud te geven.

Op 14 april 1989 is de stichting op initiatief van de inmiddels overleden emeritus koopvaardijpredikant ds. M.C. Baart opgericht te Rotterdam. In maart 1999 zijn de statuten opnieuw vastgesteld. Het 25-jarig bestaan van de stichting werd gevierd met een bijzonder boeiende diaconale dag over het thema: "Diaconaat op straat en in de haven".

De Stichting heeft een diaconaalwerker in dienst, die uitvoering geeft aan de activiteiten van de Stichting. Er wordt nauw samengewerkt met de pastores van andere "Seamen's Missions" in de Rotterdamse haven, waaronder de pastores van de Nederlandse Zeemanscentrale (NZC). Dit unieke diaconale werk wordt al dertig jaar lang gedragen door vele diaconieën van de partners van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) uit de provincie Zuid Holland.

Het werk van DHR wordt ondersteund door de Protestantse Kerk in Nederland. Het project staat vermeld op de giftenadvieslijst ten behoeve van de kerkelijke gemeenten van de Protestantse kerk in Zuid-Holland.

Voor het Laatste Nieuws, lees verder >>


                                                                                                             Laatste aanpassing: 29.04.2020